Presentación Estatutos Asociarse Notas informativas Tenda

Asociarse

MEMBROS Condicións dos membros Cota de alta Cota anual
ACTIVOS criadores de Frisón Selecto (ou fillos) cuia idade non supere os 35 anos. Menores de 14 anos 20 € 30 €
14 anos ou máis 20 € 60 €
ASOCIADOS xóvenes cuia idade non supere os 35 anos. - 20 € 60 €
PROTECTORES persoas ou entidades que desexen contribuir activa ou económicamente no seu funcionamento e/ou financiación Persoa física 60 €
Persoa xurídica Mínimo 200€


Para facerte socio terás que enviarnos por correo o formulario da solicitude de alta debidamente cumprimentado, copia do DNI (e tamén copia do DNI do tutor no caso de ser menor), así como xustificante bancario de ter satisfeito o importe das cotas.

A cota de alta inclúe o seguinte material do clube: POLO + GORRA + PIN + PEGATINAS + CARNET SOCIO e a cota anual dá dereito a participar e recibir información de tódalas actividades organizadas polo Clube.

Este material poderá ser recollido nas nosas oficnas en Rúa Melide, 25-27 baixo en Santiago de Compostela, Tfno.: 981 573775, ou ben (previo aviso) en calquera dos eventos nos que, como Clube estemos presentes.

Fefriga Clube Xóvenes Gandeiros de Galicia
Rúa Melide 25-27 Bajo
15705 Santiago de C.
A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879
+ 34 981 573 775
www.xovenesgandeiros.com
clubexovenes@fefriga.com
Presentación Estatutos Asociarse Notas informativas Tenda Contacto Privacidade Clausulado Cookies