Presentación Estatutos Asociarse Notas informativas Tenda Foro

Contacto

Nombre y Apellidos:
Teléfono:
Email:
Mensaje:
Copia en el cuadro los siguientes números:
Este es un sistema de filtro anti-spam instalado para evitar que al buzón de contacto se inunde de mensajes de publicidad no deseada enviados automáticamente por programas de spam. Sirve para comprobar que él que escribe es una persona y no un programa.
Declaro que lín e acepto a Política de Protección de Privacidade.
Fefriga
Tel.: Carmen Candal 981 57 37 75
Dacordo co establecido na Ley Orgánica 15/1999, informamoslle de que os seus datos personais pasarán a formar parte dun ficheiro, cuio responsable é CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA con domicilio en Rúa Melide 25-27 Bajo, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña). A finalidade deste ficheiro é levar a cabo a xestión e control da relación comercial cos nosos clientes. Se o desexa poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, remitindo un correo electrónico á dirección clubexovenes@fefriga.com.
Fefriga Clube Xóvenes Gandeiros de Galicia
Rúa Melide 25-27 Bajo
15705 Santiago de C.
A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879
+ 34 981 573 775
www.xovenesgandeiros.com
clubexovenes@fefriga.com
Presentación Estatutos Asociarse Notas informativas Tenda Foro Privacidade Clausulado