Presentación Estatutos Asociarse Notas informativas Tenda Foro
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA

1.- CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA, en cumprimiento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servicios da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmalle de que:

- A súa denominación social é CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA
- O seu NIF é G70149331
- O seu teléfono de contacto é 981 573 775
- O seu domicilio ubícase en Rúa Melide 25-27 Bajo, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
- Está inscrita no Rexistro de Asociacións – Xunta de Galicia.
- E dispón da seguinte dirección de correo electrónico de contacto clubexovenes@fefriga.com.

2.- Asimesmo, CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA adoptou as medidas e niveles de seguridade esixidos na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demáis normativa que a desenvolve, conforme ós datos que almacena e trata. Os procedementos, normas e medidas establecidas poderán ser susceptibles de mellora como consecuencia de futuros cambios no sistema de información do Responsable do Ficheiro. Igualmente, poden verse afectados ante modificacións realizadas sobre a lexislación vixente en materia de protección de datos.

3.- CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA implantou todas as medidas técnicas ó seu alcance para garantizar a confidencialidade, integridade e disponibilidade da información recabada a través da súa páxina Web www.xovenesgandeiros.com

4.- A información obtida por CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA dos distintos usuarios que visitan e interactúan coas páxinas e seccións localizadas en www.xovenesgandeiros.com, será rexistrada nun ficheiro, propiedade do CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA, inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos.

5.-A finalidade da recollida e tratamento de datos será a de poder, eventualmente, contactar co usuario que visita e completa os formularios existentes no sitio Web, agora ou nun futuro, para cuestións derivadas da propia relación comercial que se estableza entre ambas partes e o envío de comunicacións comerciais sempre relacionadas cos servicios ou productos do CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA

6.- Calquera usuario que o desexe, pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, con arreglo ó previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demáis normativa aplicable ó efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e asinada, incluíndo o seu nome, apelidos e fotocopia do DNI u outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio daqueles dereitos que desexe, ó CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA, Rúa Melide 25-27 Bajo, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña). Este servizo non terá custo algún para o solicitante.

7.- Cando un usuario accede á páxina web do CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA pode quedar rexistro de parámetros tales como a dirección IP do usuario que se conecta, as páxinas visitadas, a data e a hora da conexión..., que non pretenderán en ningún caso unha finalidade que non sexa a meramente estadística. Calquera outro dato de carácter persoal tipo nome, dirección, teléfono, correo electrónico… que non poida ser recabado co mero feito de navegar polas páxinas existentes nun sitio Web, non estará dispoñible para a entidade CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA se o propio usuario non o proporciona nun formulario disposto para tal fin.

8.- CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na súa web ou na configuración e presentación desta.

9.- CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA non garantiza a inexistencia de erros no acceso ó sitio Web ou no seu contido, nin que éste se atope actualizado, aínda que empregará todas as medidas que estén ó seu alcance para evitalos ou subsanalos.

10.- CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA non asume responsabilidade algunha derivada dos contidos amosados na conexión a enlaces de terceiros ós que se fai referencia na web.

11.- A utilización non autorizada da información contida nesta web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial do CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas. Tanto o acceso a esta web como o uso que poida facerse da información contida na mesma é responsabilidade exclusiva de quen o realiza.

12.- CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do usuario como consecuencia da presencia de virus no ordenador empregado para a conexión ós servicios e contidos de www.xovenesgandeiros.com, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.
Fefriga Clube Xóvenes Gandeiros de Galicia
Rúa Melide 25-27 Bajo
15705 Santiago de C.
A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879
+ 34 981 573 775
www.xovenesgandeiros.com
clubexovenes@fefriga.com
Presentación Estatutos Asociarse Notas informativas Tenda Foro Privacidade Clausulado